Catherine Lamb – inter-spatia

{“id”:19026,”name”:”Catherine Lamb u2013u00a0inter-spatia”,”start_date”:”2022-03-17″,”end_date”:”2022-03-18″,”production_period”:{“start”:”2022-03-17 17:00:00″,”end”:”2022-03-18 22:30:00″},”fields”:[{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:”Catherine Lamb u2013u00a0inter-spatia”,”id”:171071,”show_time_id”:null},{“value”:”Catherine Lamb u2013u00a0inter-spatia”,”id”:171072,”show_time_id”:null},{“value”:”https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2022_cathrinelamb”,”id”:171062,”show_time_id”:null},{“value”:”200,u2013/175,u2013/125,u2013″,”id”:204548,”show_time_id”:null},{“value”:”NOK 200/175/125″,”id”:204566,”show_time_id”:null},{“value”:”*World Premiere*”,”id”:171066,”show_time_id”:null},{“value”:”*verdenspremiere*”,”id”:171065,”show_time_id”:null},{“value”:”

Den amerikanske komponisten Catherine Lamb dedikerer dette bestillingsverket til en pioner innen elektronisk musikk; Maryanne Amacher, som er kjent for sine banebrytende og komplekse komposisjoner. Lamb fikk aldri mu00f8tt Amacher som gikk bort i 2009, men Lamb har siden da benyttet henne som en imaginu00e6r komposisjonslu00e6rer u2013 en musikalsk Skybert u2013 som veileder og inspirasjon i hennes kompositoriske arbeid. 

inter-spatia er skrevet for 7 innovative utu00f8vere, og er et langstrakt mikrotonalt verk fremfu00f8rt av de 3 mikrotonale tubaene til Microtub, som spesialiserer seg nettopp i mellomrommet mellom tonene, og 4 trombonister, blant annet duoen fra USA; RAGE Thormbones. 

Lamb sitt arbeid er godt plassert innenfor mikrotonal komposisjon bu00e5de pu00e5 teori- og idu00e9planet. Tversnittet av toner som eksisterer mellom tangentene pu00e5 pianoet lager en klar lydlig struktur for lytteren. I inter-spatia samhandler enkle toner pu00e5 ulike mu00e5ter helt til de eksploderer ut i stjerneformasjoner. De enkleste formene blir fremhevet slik at de over tid samler seg, mettes og intensiveres i en eneste stor tonedans. Tubatrioen vil plasseres i midten av kirkerommet til den unikt utformede Nykirken, og lage en fysisk formasjon som er fast, mens trombonistene vil bevege seg rundt fra fu00f8rst perifere, deretter nu00e6rliggende posisjoner, og til slutt i klynger for u00e5 understreke og utfordre formasjonen til tubatrioen, frem til de til slutt utgju00f8r en stor enhet u2013 et samlet ensemble og en enhetlig form. 

Enten du er kjent med teorien bak mikrotonalitet eller ei, su00e5 vil de luftige rommene til kirken i samspill med Lamb sin komposisjon skape en unik musikalsk opplevelse der du kan miste deg selv, og bade i lyd. 

“,”id”:172301,”show_time_id”:null},{“value”:”

American composer Catherine Lamb dedicates her new Borealis commission inter-spatia to the late electronic music pioneer Maryanne Amacher, known for her groundbreaking and artistically complex work. Even though Lamb never quite met Amacher in person, since the iconic composeru2019s early death in 2009, Lamb has claimed her as an imaginary music teacher to guide and inspire her own compositional work.

Written for a specially assembled 7 piece ensemble of innovative brass players, inter-spatia is a long form microtonal piece, performed by the 3 microtonal tubas of Microtub, a specialized group dedicated to Rational Intonation practices, plus 4 trombonists who each have their own specialised performance practices, including the experimental American trombone duo RAGE Thormbones.

Lambu2019s work is rooted in the theory and ideas of microtonal composition, where the intersection of tones that exist in between the notes of the piano keyboard create vivid sonic structures for the listener. In inter-spatia the most elemental combinations of tones interact together in order to explode into star forms. The most basic shapes are emphasised/highlighted in such a manner that over time they aggregate, saturate, and intensify one another into a kind of inter-spatial dance. The Tuba trio in the center of the space generates the shapes in the room, while the trombonists will move from outside, to inside, and finally join the trio as an ensemble to highlight and shift those shapes until they become a total unit, a total ensemble and an explicit shape together.

Staged in the airy space of Nykirken, whether you understand the theory or not, Lambu2019s compositions create unique musical experience over extended time frames, and are a space to lose oneself, and bathe in sound.

“,”id”:172305,”show_time_id”:null},{“value”:”

Catherine Lamb u2013 komponist
Microtub
Robin Hayward u2013 mikrotonal F-tuba
Peder Simonsen u2013 mikrotonal C-tuba
Martin Taxt u2013 mikrotonal C-tuba

RAGE Thormbones
Mattie Barbier u2013 trombone
Weston Olencki u2013 trombone
Henrik Munkeby Nu00f8rstebu00f8 u2013 trombone
M.O. Abbott u2013 trombone

Gu00e5 ogsu00e5 pu00e5:
u00c5pningskveld Borealis 2022 (verk av Catherine Lamb fremfu00f8res)
Borealis Samtale: Catherine Lamb om ‘Rational Intonation’
Mikrotonal sangworkshop med Catherine Lamb: Singing by Numbers

“,”id”:172309,”show_time_id”:null},{“value”:”

Catherine Lamb u2013 composer
Microtub
Robin Hayward u2013 microtonal F tuba
Peder Simonsen u2013 microtonal C tuba
Martin Taxt u2013 microtonal C tuba

RAGE Thormbones
Mattie Barbier u2013 trombone
Weston Olencki u2013 trombone

Henrik Munkeby Nu00f8rstebu00f8 u2013 trombone
M.O. Abbott u2013 trombone

Also catch:
Opening Night Borealis 2022 (work for String Quartet by Catherine Lamb)
Borealis Samtale: Catherine Lamb on Rational Intonation
Microtonal singing workshop with Catherine Lamb: Singing by Numbers

“,”id”:172313,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:192474,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:192484,”show_time_id”:null},{“value”:”Bestillingsverk stu00f8ttet av Kulturru00e5det. Prosjektet er stu00f8ttet av Goethe-Institut og deres International Coproduction Fund. Produsert i samarbeid med MaerzMusik – Festival for Time Issues.”,”id”:192494,”show_time_id”:null},{“value”:”Commission supported by Arts Council Norway. Project supported by Goethe-Institut and the International Coproduction Fund. Co-produced in collaboration with MaerzMusik – Festival for Time Issues.”,”id”:192504,”show_time_id”:null},{“id”:171082,”show_time_id”:null,”value”:”https://ucarecdn.com/9540ae74-2cde-44c6-b937-e852d8e59b60/Borealis_2022_Projects_Cat-Lamb_02.jpg”}],”show_times”:[{“id”:2938,”start”:”2022-03-17 17:00:00″,”end”:”2022-03-17 18:00:00″,”title”:”Catherine Lamb – workshop”},{“id”:1589,”start”:”2022-03-18 21:00:00″,”end”:”2022-03-18 22:30:00″,”title”:”inter-spatia”}],”festival_resources”:[],”rooms”:[{“id”:275,”name”:”Kirkerommet”,”start”:”2022-03-17 17:00:00″,”end”:”2022-03-17 18:00:00″},{“id”:284,”name”:”Festival restaurant”,”start”:”2022-03-17 17:00:00″,”end”:”2022-03-17 18:00:00″},{“id”:275,”name”:”Kirkerommet”,”start”:”2022-03-18 21:00:00″,”end”:”2022-03-18 22:30:00″},{“id”:284,”name”:”Festival restaurant”,”start”:”2022-03-18 21:00:00″,”end”:”2022-03-18 22:30:00″}],”performances”:[{“id”:257,”name”:”Catherine Lamb”},{“id”:351,”name”:”Inter Spatia – Cat Lamb”}],”venue”:{“id”:128,”name”:”Nykirken”,”address”:”Strandgaten 197B”,”city”:”Bergen”,”phone”:”48245281″,”website”:null,”postal_code”:”5004″,”country”:null}}