Espen Sommer Eide – The Waves

{“id”:23520,”name”:”Espen Sommer Eide – The Waves”,”start_date”:”2022-03-16″,”end_date”:”2022-03-20″,”production_period”:{“start”:”2022-03-16 14:00:00″,”end”:”2022-03-20 20:00:00″},”fields”:[{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:”Espen Sommer Eide u2013 The Waves”,”id”:171071,”show_time_id”:null},{“value”:”Espen Sommer Eide u2013 The Waves”,”id”:171072,”show_time_id”:null},{“value”:”https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2022_espensommereide”,”id”:171062,”show_time_id”:null},{“value”:”100,u2013″,”id”:204548,”show_time_id”:null},{“value”:”NOK 100″,”id”:204566,”show_time_id”:null},{“value”:”*Norwegian Premiere*”,”id”:171066,”show_time_id”:null},{“value”:”*norgespremiere*”,”id”:171065,”show_time_id”:null},{“value”:”

Begi deg ut pu00e5 en dru00f8mmende vandring fra rom til rom gjennom en gammel bergensvilla i selskap med lydskygger fra andre tider, og usynlige mu00f8bler fra glemte beboere. The Waves er en musikalsk installasjon og et eksperimentelt romlig album av kunstner og komponist Espen Sommer Eide. Musikken ble laget pu00e5 bestilling fra Borealis og Marres u2013 et hus for samtidskultur i Nederland. Innspillingene startet i 2019 i Marres, som ogsu00e5 er en eldre villa som var bosatt av Marres-familien mesteparten av 1900-tallet. Albumet er skapt i samarbeid med musikerne Mari Kvien Brunvoll kjent fra Building Instrument, Martin Taxt, en tredjedel av tubatrioen Microtub og fotoartist Jochem vanden Ecker. Spesialbygde instrumenter laget av Sommer Eide selv ble benyttet under opptakene, som eksperimenterte med nye former for improvisasjon og koplinger mellom lys og lyd, og bygningens akustikk og historie. The Waves ble presentert for fu00f8rste gang i 2020, og blir i anledning Borealis 2022 bearbeidet og reinstallert i den gamle villaen Christinegaard Hovedgaard i Sandviken . 

Installasjonen og albumet er inspirert av Virginia Woolf sin roman ved samme navn som albumet. The Waves utforsker ideer rundt repetisjon, fravu00e6r og mange perspektiver. Som lytter vil du i The Waves fu00f8lge den lydlige skyggen til musikerne, og oppleve en musikalsk reise som transporterer deg fra et rom til et annet. Man vil hu00f8re sekvenser, melodier og rytmer, der stemmene til musikerne blir delt opp og prosjektert fra ulike vinkler samtidig u2013 som i en eventyrlig hall av lydspeil. Musikken fremhever selve bygget som et tilholdssted for mulige parallelle verdener u2013 uobservert og ubebodd. 

Sommer Eide sier: u201cThe Waves vet du aldri helt hvor stemmene kommer fra eller hvem som snakker. Tekstcollagen som er ru00e5materiale for vokaldelene i albumet, som for det meste er sitater fra Virgina Woolf, og noe fra Alfred North Whitehead og Bertrand Russel, er ikke der for u00e5 meddele et spesifikt budskap, men heller som ru00e5materiale for vu00e5r improvisasjon og omstokkinger. Lyden av ord utgju00f8r et lag av mening som omgir oss hele tiden. Dette foru00e5rsaker smu00e5 misforstu00e5elser eller u201cmis-hu00f8relseru201d og sender samtalene vu00e5re fremover uten at vi er klar over det. Dette lydbilde av spru00e5k er som veldig gammel musikk for meg.u201d

“,”id”:172301,”show_time_id”:null},{“value”:”

Join for a dream-like walk through the rooms of an old Bergen villa in the company of aural shadows cast by lost times and the invisible furniture of forgotten inhabitants. The Waves is a musical installation and experimental spatial album by the Norwegian artist and composer Espen Sommer Eide commissioned by Borealis and Marres, house of contemporary culture in the Netherlands. It began in 2019 with multiple recording sessions over a year in the old Marres family villa in Maastricht together with musicians Mari Kvien Brunvoll and Martin Taxt, and photographic artist Jochem vanden Ecker. A large array of Sommer Eideu2019s custom made and modified instruments were used during the recording, exploring new forms of improvisations mingling light and sound and the architectural acoustics and histories of the rooms. The result was first exhibited in 2020 as an experimental spatial album installed in the Marres building. For Borealis 2022 the album will be reworked and re-installed in the old villa Christinegaard Hovedgaard in the historical area of Sandviken in Bergen.

Inspired by Virginia Woolfu2019s novel with which the project shares its title,  The Waves explores ideas of repetition, absence and multiple perspectives. Following the shadows of the musicians, the listener experiences a musical journey that transports them from one room to the next. They hear sequences, melodies and rhythms where the voices and perspectives of the performers are multiplied and heard from many angles at once, as in an imaginary hall of sound mirrors. A music that highlight the building itself as container for possible worlds, unobserved, unoccupied by any particular subject. 

Sommer Eide writes, u201dIn The Waves, you donu2019t exactly know where the voices are coming from or who is speaking. The text collage that is the raw material for the vocal parts of the spatial album, with quotes mostly from Virginia Woolf, and a few from Alfred North Whitehead and Bertrand Russel, is not here to convey a particular message, but to be the raw material for our improvisations and permutations. The sound of words constitutes a layer of meaning that surrounds us all the time. It creates small misunderstandings or “mis-hearings” and propels our conversations forward often without us being aware of it. This soundscape of language is to me like very old music.u201d

“,”id”:172305,”show_time_id”:null},{“value”:”

Espen Sommer Eide u2013 komposisjon & installasjon
Mari Kvien Brunvoll u2013 vokal, elektronikk
Martin Taxt u2013 mikrotonal tuba
Jochem vanden Ecker u2013 konsept & fotografi

The Waves vil vu00e6re u00e5pen for besu00f8k gjennom hele festivaluken, og kan utforskes i eget tempo. 

“,”id”:172309,”show_time_id”:null},{“value”:”

Espen Sommer Eide u2013 composition & installation
Mari Kvien Brunvoll u2013 vocals & electronics
Martin Taxt u2013 microtonal tuba
Jochem vanden Ecker u2013 concept & photography
The Waves will be open throughout the festival for listeners to explore at their own pace.

“,”id”:172313,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:192474,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:192484,”show_time_id”:null},{“value”:”Bestillingsverk stu00f8ttet av Kulturru00e5det. Prosjektet er stu00f8ttet av Fonds 21, BankGiro Loterij Fonds, the Mondriaan Fund, Norsk Komponistforening, Bergen kommune, BEK Bergen senter for elektronisk kunst og SOFA Music.”,”id”:192494,”show_time_id”:null},{“value”:”Commission supported by Arts Council Norway. The Waves is made possible with the support of Fonds 21, the BankGiro Loterij Fonds, the Mondriaan Fund, Norwegian Society of Composers, City of Bergen, Bergen Centre for Electronic Arts and SOFA Music.”,”id”:192504,”show_time_id”:null},{“id”:171082,”show_time_id”:null,”value”:”https://ucarecdn.com/c471aad3-9482-46c0-85dd-ee5185648e66/Borealis_2022_Projects_E-S-E_03.jpg”}],”show_times”:[{“id”:2211,”start”:”2022-03-16 14:00:00″,”end”:”2022-03-16 18:00:00″,”title”:null},{“id”:2213,”start”:”2022-03-17 12:00:00″,”end”:”2022-03-17 20:00:00″,”title”:null},{“id”:2217,”start”:”2022-03-18 12:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″,”title”:null},{“id”:2221,”start”:”2022-03-19 10:00:00″,”end”:”2022-03-19 20:00:00″,”title”:null},{“id”:2226,”start”:”2022-03-20 10:00:00″,”end”:”2022-03-20 20:00:00″,”title”:null}],”festival_resources”:[],”rooms”:[],”performances”:[{“id”:314,”name”:”Espen Sommer Eide”}],”venue”:{“id”:253,”name”:”Christinegaard Hovedgaard”,”address”:”Formannsvei 3″,”city”:”Bergen”,”phone”:”926 00 374″,”website”:”https://www.christinegaard.no”,”postal_code”:”5037″,”country”:”Norge”}}