Musikk for sjøbading

{“id”:21043,”name”:”Musikk for sju00f8bading”,”start_date”:”2022-03-20″,”end_date”:”2022-03-20″,”production_period”:{“start”:”2022-03-20 11:00:00″,”end”:”2022-03-20 12:00:00″},”fields”:[{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:”Resonating Nordnes: Niilas u2013u00a0Musikk for sju00f8bading”,”id”:171071,”show_time_id”:null},{“value”:”Resonating Nordnes: Niilas u2013u00a0Musikk for sju00f8bading”,”id”:171072,”show_time_id”:null},{“value”:”https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2022_resonatingnordnes_niilas”,”id”:171062,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:204548,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:204566,”show_time_id”:null},{“value”:”World Premiere”,”id”:171066,”show_time_id”:null},{“value”:”Verdenspremiere”,”id”:171065,”show_time_id”:null},{“value”:”

Bergens nye stolthet u2013 den Spellemannprisvinnende guruen innen elektronisk musikk u2013 Niilas vender blikket mot havet i et bestillingsverk som skal fremfu00f8res for svu00f8mmende lyttere pu00e5 Bergensperlen Nordnes Sju00f8bad.

Niilas gled inn i det nasjonale rampelyset under pandemien som et overraskende stjerneskudd innen norsk klubbmusikk med sitt selv-utgitte elektronika-album Also This Will Change. Pu00e5 samme tid som albumet kom ut flyttet han inn i De Sju00f8farendes Aldershjem pu00e5 Nordnes i Bergen u2013 et tidligere fattighus for sju00f8folk, og enker av sju00f8menn. I dette historiske ru00f8de teglsteinsbygget startet Niilas u00e5 utforske friere komposisjon og et mer langstrakt musikalsk format. Det nye verket, bestilt av Borealis, trekker pu00e5 de livlige lydene fra hans eldre medbeboere, feltopptak fra de falleferdige instrumentene i fellesrommet, stemningsfull elektronisk musikk, og hans egen lidenskap for u00e5 svu00f8mme i det iskalde fjordvannet. Alt dette knyttes sammen av tematikk som sju00f8bading, sju00f8, hav, flyt og flytende lyder med forankring i Niilas sin bopel.

De Sju00f8farendes Aldershjem ble etablert pu00e5 1500-tallet som et fattighus for sju00f8folk, og har brent ned hele tre ganger. Pu00e5 1800-tallet ble det flyttet til sin nu00e5vu00e6rende plassering i Haugeveien pu00e5 Nordnes. Bygget ligger et steinkast unna det 110 u00e5r gamle offentlige sju00f8badet pu00e5 Nordnes pu00e5 tuppen av byen, ut mot det u00e5pne havet. Niilas som har vokst opp i Bergen, og med tilknytning i det sju00f8samiske samfunnet i Ku00e5fjord i Nord Norge, har en unik kobling til bu00e5de naturen og sju00f8en. Under Borealis presenterer han denne musikalske meditasjonen over sju00f8en, som kan oppleves i vannet! Hopp inn!

“,”id”:172301,”show_time_id”:null},{“value”:”

Bergens own Spelleman prize winning electronic music master Niilas turns to face the sea in a new commission to be performed for swimmers at the Nordnes Sju00f8bad. 

Niilas arrived in the national spotlight during the pandemic as the bright star of Norwegian club music with his self released album of bass heavy electronics, Also This Will Change. At the same time he moved house in to De Sju00f8farendes Aldershjem, a former seafarers’ boarding house on the tip of the Nordnes peninsula, where he began exploring freer and more long form compositions. Commissioned by Borealis, this new piece draws on the lively sounds of his elderly neighbours, field recordings from the dilapidated instruments of the house common room, ambient electronic music and his own passion for swimming in the icy fjord to connect ideas of flow, floating, sea and ocean with the history of his new surroundings. 

Established in the 16th century as a poor house for sailors, De Sju00f8farendes Aldershjem sits a stones throw from the 110 year old public seabath on a peninsula of the city centre jutting out in to the fjord. Growing up in Bergen as well as being part of the indigenous Sea su00e1mi community from Ku00e5fjord in the north of Norway, Niilasu2019s connections to the ocean and nature are multiple. Here he presents a new musical meditation on the ocean, to be experienced in the water. Jump in!

“,”id”:172305,”show_time_id”:null},{“value”:”

Dette arrangementet er en del av Resonating Nordnes. Konserten stru00f8mmes ogsu00e5 live pu00e5 borealisfestival.no

Niilas

“,”id”:172309,”show_time_id”:null},{“value”:”

This event is part of Resonating Nordnes. This concert will also be live streamed on borealisfestival.no

Niilas

“,”id”:172313,”show_time_id”:null},{“value”:”Presentert i samarbeid med Nordnes Sju00f8bad”,”id”:192474,”show_time_id”:null},{“value”:”Presented in collaboration with Nordnes Sju00f8bad”,”id”:192484,”show_time_id”:null},{“value”:”Bestillingsverk stu00f8ttet av Kulturru00e5det”,”id”:192494,”show_time_id”:null},{“value”:”Commission supported by Arts Council Norway”,”id”:192504,”show_time_id”:null},{“id”:171082,”show_time_id”:null,”value”:”https://ucarecdn.com/21270489-6521-4937-8460-5e0d5fb7b33d/Borealis_2022_Projects_Nordnes%20Sj%C3%B8bad%202.jpg”}],”show_times”:[{“id”:1895,”start”:”2022-03-20 11:00:00″,”end”:”2022-03-20 12:00:00″,”title”:null}],”festival_resources”:[],”rooms”:[],”performances”:[{“id”:406,”name”:”Niilas”}],”venue”:{“id”:133,”name”:”Nordnes Sju00f8bad”,”address”:”Nordnesparken 30″,”city”:”BERGEN”,”phone”:null,”website”:”https://adoarena.no/no/nordnes-sjobad/”,”postal_code”:”5005″,”country”:null}}