The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy

{“id”:13805,”name”:”The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy”,”start_date”:”2022-03-18″,”end_date”:”2022-03-18″,”production_period”:{“start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″},”fields”:[{“value”:”The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy”,”id”:171071,”show_time_id”:null},{“value”:”The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy”,”id”:171072,”show_time_id”:null},{“value”:”https://borealis.ticketco.events/no/nb/e/borealis_2022_marshalltrammell”,”id”:171062,”show_time_id”:null},{“value”:”200,u2013/175,u2013/125,u2013″,”id”:204548,”show_time_id”:null},{“value”:”NOK 200/175/125″,”id”:204566,”show_time_id”:null},{“value”:”*World Premiere*”,”id”:171066,”show_time_id”:null},{“value”:”*Verdenspremiere*”,”id”:171065,”show_time_id”:null},{“value”:”

Koder skjult i mu00f8nstre pu00e5 lappetepper, utvidede perkusjonteknikker, svijern, den norske motstandsbevegelsen og spoken word er noen av elementene som smelter sammen i gjestekunstner Marshall Trammell sin nye forestilling skapt for fem stemmer og perkusjon. Under sitt gjestekunstneropphold i Bergen har han gu00e5tt inn i samtaler, selv spilt og gu00e5tt pu00e5 konserter, holdt workshops for musikere og amatu00f8rer, reflektert og lu00e6rt om Norge, Bergen og samfunnet vi lever i. I The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy setter han su00f8kelyset pu00e5 fu00f8lelsen av solidaritet og fellesskapets handlekraft gjennom lyd og musikk, for u00e5 beskytte demokratiske rom. Verket henter sin tittel fra to steder: John Steinbeck sin roman fra 1942 med tittelen The Moon Is Down u2013 en fiktiv gjenfortelling av den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Romanen inspirerte Trammell til u00e5 utforske nu00e5tidens motstand i det norske samfunnet, og hans nye forestilling er pu00e5 sett og vis en moderne tolkning av Steinbecku2019s historie. The Status Quo Is My Enemy er trukket fra samtaler om den normative vu00e6remu00e5ten i det norske samfunnet, og hvordan den tilsynelatende harmoniske skandinaviske  samfunnsmodellen kan vu00e6re fremmedgju00f8rende for dem som er marginaliserte grunnet hudfarge, kju00f8nn eller bakgrunn. Fra ideer til bilder, fra bilder til lyd, fra lyd til forestilling, og forestilling til samtale u2013 Trammell sin praksis bringer viktige samfunnskritiske samtaler frem i lyset og trekker pu00e5 en lang historie av radikale politiske standpunkt og lydpraksiser. 

“,”id”:172301,”show_time_id”:null},{“value”:”

Quilt codes, extended drum techniques, branding irons, wartime resistance u2013 all elements that come together in Borealis Artist in Residence Marshall Trammellu2019s new performance piece created for 5 voices and percussion. Reflecting on residency time spent in Bergen in conversations, at concerts, performing and running workshops with musicians and non-musicians, this new work centres notions of solidarity and community action through sound and music, in defence of democratic spaces. The work’s title is two fold: John Steinbeck’s 1942 novel The Moon is Down, a fictional account of the Norwegian WW2 resistance, inspired Trammell to explore contemporary models of resistance in Norway today, and this new work is in essence a modern reading of the same story. “The Status Quo Is My Enemy”, draws on conversations about normative behaviour in Norwegian society, and how Scandinavia’s seemingly harmonious social models can be alienating for those who are marginalised for reasons of skin colour, gender or background. From ideas to image, image to sound, sound to performance, and performance to conversation, Marshall’s practice makes important social conversations audible, and draws on a long history of radical politics and experimental sound practices.

“,”id”:172305,”show_time_id”:null},{“value”:”

Marshall Trammell u2013 concept & percussion
Anine Fatou
Dora Poni Loro
Carol Stampone
Wengeal Abebe 

Gu00e5 ogsu00e5 pu00e5:

Borealis Samtale: Marshall Trammell om The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy
File Under Freedom
u2013 en omfattende gruppeutstilling pu00e5 Bergen Kunsthall som kretser omkring temaet improvisasjon i kunst og musikk, med verk av blant annet Roscoe Mitchell og Marshall Trammell

“,”id”:172309,”show_time_id”:null},{“value”:”

Marshall Trammell u2013 concept & percussion
Anine Fatou
Dora Poni Loro
Carol Stampone
Wengeal Abebe 

Also catch:

Borealis Samtale: Marshall Trammell on The Moon Is Down: The Status Quo Is My Enemy
File Under Freedom
u2013 an extensive group show in Bergen Kunsthall revolving around themes of improvisation in art with works by Roscoe Mitchell and Marshall Trammell amongst others

“,”id”:172313,”show_time_id”:null},{“value”:”Presentert i samarbeid med Bergen Kju00f8tt”,”id”:192474,”show_time_id”:null},{“value”:”Presented in collaboration with Bergen Kju00f8tt”,”id”:192484,”show_time_id”:null},{“value”:”Gjestekunstneroppholdet og bestillingsverket til Marshall Trammell er stu00f8ttet av Kulturru00e5det”,”id”:192494,”show_time_id”:null},{“value”:”Artist in Residency Marshall Trammells projects and commission are supported by Arts Council Norway”,”id”:192504,”show_time_id”:null},{“id”:171082,”show_time_id”:null,”value”:”https://ucarecdn.com/6c0a82d0-e662-41f9-b797-27f1cc7668db/Borealis_2022_Projects_Moon%20is%20Down%20_Marshall%20uten%20filter%202.jpg”},{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:”1″,”id”:490265,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503135,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null},{“value”:null,”id”:503205,”show_time_id”:null}],”show_times”:[{“id”:819,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″,”title”:null}],”festival_resources”:[],”rooms”:[{“id”:467,”name”:”Workshop”,”start”:”2022-03-12 09:00:00″,”end”:”2022-03-12 17:00:00″},{“id”:284,”name”:”Festival restaurant”,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″},{“id”:230,”name”:”Fabrikkhallen”,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″},{“id”:273,”name”:”Backstage area”,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″},{“id”:274,”name”:”Entrance room”,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″},{“id”:467,”name”:”Workshop”,”start”:”2022-03-18 19:00:00″,”end”:”2022-03-18 20:00:00″}],”performances”:[{“id”:256,”name”:”Marshall Trammell”},{“id”:449,”name”:”Moon is down”}],”venue”:{“id”:112,”name”:”Bergen Kju00f8tt”,”address”:”Skutevikstorget 1″,”city”:”Bergen”,”phone”:null,”website”:null,”postal_code”:”5052″,”country”:null}}